Συχνές ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορούμε να αποζημιωθούμε από τροχαίο με ανασφάλιστο όχημα;

Στην περίπτωση που υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος είναι οδηγός ανασφάλιστου οχήματος και έχετε την επιπλέον κάλυψη «Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα» δικαιούστε να αποζημιωθείτε από την ασφαλιστική σας εταιρία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κάλυψης αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση δικαιούστε να ζητήσετε την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς από το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί, μεταξύ άλλων, και για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Το επικουρικό κεφάλαιο έχει το δικαίωμα αφού αποζημιωθείτε να στραφεί ενάντια του ιδιοκτήτη, κατόχου και οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος και να αναζητήσει ότι κατέβαλε στον ζημιωθέντα.

Τι σημαίνει βασική κάλυψη Αστικής Ευθύνης;

Η ασφάλιση των χερσαίων οχημάτων είναι υποχρεωτική. Η κάλυψη Αστική Ευθύνη καλύπτει τις ζημιές που μπορεί να προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις μας που μπορεί να προκαλέσουμε με το όχημα μας σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το κόστος της ασφάλισής μου;

Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων (τιμολόγηση) γίνεται ελεύθερα από κάθε ασφαλιστική εταιρεία με βάση τους παράγοντες κινδύνου που έχει αξιολογήσει ως κρίσιμους και σημαντικούς για το σκοπό αυτό.

Ενδεικτικά, οι συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι:

 

H ηλικία του οδηγού

H χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φορτηγό κ.λ.π.)

Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία οχήματος, έτος κατασκευής κ.λ.π.)

Το ύψος της απαλλαγής

Το ιστορικό ζημιών

Η γεωγραφική περιφέρεια στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί.

Χρειάζομαι ασφάλεια σπιτιού μόνο όταν το σπίτι είναι δικό μου ή ακόμα κι αν είμαι ενοικιαστής;

Η ασφάλιση σπιτιού είναι απαραίτητη όχι μόνο σε περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης αλλά και στην περίπτωση που είστε ενοικιαστής. Ως ενοικιαστής, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι το σύνολο των οικιακών σας αγαθών και των προσωπικών σας αντικειμένων, είναι πιο ευάλωτο απ’ ότι το κτίριο σε διάφορους κινδύνους. Επομένως, είναι συνετό να ασφαλίζετε τα αντικείμενα αυτά που αποτελούν το περιεχόμενο της οικίας που έχετε ενοικιάσει. Η ασφάλισή του περιεχομένου κατοικίας σάς παρέχει επιπλέον εξασφάλιση και αποτελεσματικότερη λύση για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που πιθανώς να σας δημιουργήσει μια ζημιά που θα προκληθεί σε αυτό. Κατά συνέπεια, η ασφάλεια του σπιτιού θα πρέπει να είναι ένα κύριο μέλημα είτε κανείς είναι ενοικιαστής είτε ιδιοκτήτης.

Χρειάζεται να γίνουν ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να γίνω δεκτός σε ένα πρόγραμμα;

Όχι, απαραιτήτως. Αναλόγως του προφίλ του υποψηφίου προς ασφάλιση, καθώς και του επιλεγμένου προγράμματος, η εταιρία μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια προασφαλιστικών εξετάσεων.

Χρειάζεστε βοήθεια?

Βρείτε στην σελίδα μας τις ποιό συχνές ερωτήσεις στα θέματα ασφαλίσεων

Ρωτήστε μας